11.10.2022

TOMRA TUO KIERTOTALOUDEN TAHTOON

  • Uutiset

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDOSSA avautuu marraskuussa uusi ympäristöä, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta käsittelevä vaihtuva näyttely. TOMRA tuo näyttelyyn kiertotaloussisältöjä, joiden kautta käsitellään urheilukulttuuriin liittyviä valintoja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

TOMRA kehittää raaka-aineiden käytön tehostamiseen tarkoitettuja tunnistinpohjaisia ratkaisuja. Monelle tutuin kohtaamispiste TOMRAan ovat pullonpalautusautomaatit. Nykyään palautettu muovipullo voi olla raaka-ainetta esimerkiksi tekstiilikuituun, josta on valmistettu houkutteleva tekninen urheiluasuste. TAHDOSSA TOMRA mahdollistaa kiertotalousteeman käsittelyä urheilu- ja liikuntakulttuurisessa kontekstissa kulutusvalintojamme havainnollistavalla tavalla.

TAHDON johtaja Jukka-Pekka Vuori arvostaa TOMRAn panosta tärkeän ympäristöteeman käsittelyssä:

  • Kiertotalouden ratkaisut ovat merkittäviä urheiluun ja liikuntaan liittyvien päätösten ja kulutusvalintojen kannalta. Haluamme avata sitä, mikä merkitys jokaisen panoksella on tässä ympäristökokonaisuudessa, ja herätellä suomalaisia pohtimaan omia urheiluharrastuksiin liittyviä kulutusvalintojaan.

Marraskuussa avautuva näyttely on tuore yhteiskunnallinen avaus TAHDON toiminnassa. Ympäristö- ja kiertotalousteemoja käsittelevä näyttely kertoo ja havainnollistaa urheilu- ja liikuntakulttuurin yhteyden ympäristömme haasteisiin ja ratkaisuihin. Näihin ratkaisuihin linkittyvät yhteistyökumppanit ovat mukana mahdollistamassa näyttelyn toteutumisen.

TOMRAn toimitusjohtaja Lauri Kangaslahti korostaa TAHDON ympäristöteeman yhteiskunnallista merkitystä:

  • Olemme toimineet jo 50 vuotta kiertotalouden missiomme eteen. Tavoitteemme on muuttaa tapoja, joilla hankimme, käytämme ja kierrätämme raaka-aineita. On hienoa, että pääsemme herättämään ajatuksia tästä yhdessä TAHDON kanssa urheilun kielellä.

TAHDON ja TOMRAn asiakkaille sekä sidosryhmille yhteistyö näyttäytyy ainutlaatuisena sisältönä digitaalisissa kanavissa ja TAHDON ympäristöaiheisessa näyttelyssä. Uuden vaihtuvan näyttelyn nimi ja konsepti julkaistaan lokakuussa.

Lisätietoja:

Lauri Kangaslahti
toimitusjohtaja
Oy Tomra Ab
lauri.kangaslahti@tomra.com
puh. 040 740 1518

Jukka-Pekka Vuori
johtaja
Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO
jukka-pekka.vuori@tahtocom-staging.test.cchosting.fi
puh. 050 598 7064

TOMRA on johtava palautusjärjestelmien valmistaja, joka kehitti maailman ensimmäisen pullonpalautusautomaatin jo yli 50 vuotta sitten. TOMRAn palautusjärjestelmien kautta kerätään vuosittain yli 40 miljardia juomapakkausta yli 60 maassa. Tehokkaan kierrätyksen ansiosta arvokkaat materiaalit saadaan uusiokäyttöön sen sijaan, että ne päätyisivät luontoon, vesistöihin tai hävitettäviksi muiden jätteiden mukana. TOMRAn palautusjärjestelmien avulla helpotetaan kierrätystä ja säästetään raaka-aineita sekä edistetään vastuullisuutta ja kiertotaloutta.

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kokonaisuus. Sen ydin on suomalaisen urheilun ja liikunnan suuri kertomus. TAHDOSTA löytyvät Urheilumuseon näyttelyt, tietopalvelu ja arkisto. TAHDOSSA toimii myös yksi maailman laajimmista urheilu- ja liikunta-alan kirjastoista.