25.4.2023

Tahdolla tehdään ekologisempaa kulttuurityötä

  • Uutiset

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDOLLE on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta ympäristötyöhön sekä pyrkimyksestä ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen. Sertifikaatti on myös hieno osoitus ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta jokapäiväisessä toiminnassamme.

TAHDOLLE on tärkeää säilyttää ja vaalia suomalaista urheilu- ja liikuntakulttuuriperintöä. Se on perustyötämme ja tunnistamme museotoimintaan liittyvät ympäristönäkökohdat. Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti ympäristöasiat huomioon ottaen. Haluamme osaltamme pienentää ympäristön kuormitusta ja kasvattaa ympäristötietoisuutta. Vuonna 2021 aloittamamme työ kohti ympäristöystävällisempää ja kestävämpää kulttuurityötä on tuottanut tulosta. TAHDOLLE on laadittu oma ympäristöohjelma, jota päivitetään vuosittain ja sitoudumme toiminnassamme Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

TAHDON toiminnassa on jo muutettu monia arkisia asioita ja toimintatapoja, henkilökuntaa on koulutettu ympäristöasioissa ja museo jakaa tietoa luontoa säästävistä toimista näyttelyiden ja yleisötyön kautta. Museomyymälän tuotteita valitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Samalla kun TAHDOLLE rakennettiin omaa ympäristöohjelmaa, henkilökunta työsti ympäristöaiheista näyttelyä. Menneen talven lumet -näyttelyn rakentamisessa hyödynnettiin 100 prosenttisesti kaikki edellisen näyttelyn kalusteet. Se jos mikä oli todellinen ympäristöteko!

”Auditoinnissa saimme erityistä kiitosta, että työntekijämme ovat motivoituneita ja henkilökunta kokee ympäristötyön myös henkilökohtaisesti tärkeänä. Organisaation ympäristöviestintä on laadukasta ja sitä kautta erityisen vaikuttavaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Olemme ylpeitä siitä, miten sitoutunutta ja aktiivista henkilöstömme on vastuullisuusasioissa”, TAHDON johtaja Jukka-Pekka Vuori kommentoi ympäristöohjelman auditointia.

MIKÄ ON EKOKOMPASSI?

  • Ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti.
  • Järjestelmä sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu.
  • Ekokompassi pohjautuu ISO 14001 -standardiin (kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi).
  • Suomen luonnonsuojeluliiton omistama.
  • Voit lukea lisää TAHDON arvoista ja ympäristölupauksesta täältä.