Huvudutställningen

2022 Det som göms i snö

  • Museolipulla

  • Urheilumuseo

Menneen talven lumet -näyttely

Kan sportens kraft bekämpa klimatförändringarna? Det har en betydelse var, med vad och hur vi höjer vår puls. Idrott och motion lämnar mångahanda spår i vår omgivning och i vårt samhälle. Resan mot en mer hållbar idrottskultur har redan börjat.

Det som göms i snö behandlar idrottens roll i klimatförändringen och hållbar utveckling. Smälter snön under oss på grund av våra egna handlingar? Utställningens teman inkluderar naturbaserad motion, byggnader, tillgång till fält samt vardagliga handlingar från individer till föreningar och företag.

Innehållet väcker tankar om ens egen verksamhet inom idrott och motion ur ett miljöperspektiv. I funktionsutställningen kan du cykla stadscykel. Lär känna olika typer av konstgräs och spela fotboll med en kompis!

Utställningen har möjliggjorts av huvudsamarbetspartnerna för TAHTO, Luhta, Sanoma och Veikkaus, samt utställningens samarbetspartners Metsähallitus, Paroc, St1, Tomra och Lappset.

Det som göms i snö i TAHTO 25.11.2022–27.8.2023

Det som göms i snö