KoNTAkTuppgifter

Olympiastadion
Paavo Nurmis väg 1
00250 Helsingfors
tel. (09) 434 2250
tahto(at)tahto.com

De individuella e-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)tahto.com

Administration

Utställningar och Kundservice

Samlingar och Informationstjänster

Finlands Idrottsmuseumsstiftelses styrelse  2022–2024

Vesa Vares, ordförande
Riia Martinoja
Tuuli Merikoski
Pekka Saarela
Erkka Westerlund

Fakturerings uppgifter

Suomen Urheilumuseosäätiö
FO-nummer: 0202320-6
FI7510283000197186
NDEAFIHH

Mottagande av inköpsfakturor

Nätfakturaadress: 003702023206
Förmedlarkoden: 003708599126 (Liaison)
E-postfakturaadress: fennoa.FI.P.148455-9@docinbound.com
Postfakturaadress:
Suomen Urheilumuseosäätiö sr
PL 55329
01051 LASKUT