UTSTÄLLNINGAR

Ingenting tränger igenom det finländska samhället liksom idrotten. Bekanta dig med idrottens berättelser, som byggt upp nationen finland, i den fullständigt förnyade permanenta utställningen!

Sankarisali, Urheilumuseo
Huvudutställningen

BERÄTTELSEN OM VILJAN

Ingenting genomsyrar det finska samhället lika mycket som sport. Utforska berättelserna om sporten som har format Finland i den helt omarbetade utställningen!
Tutustu näyttelyyn