BÖCKER OCH TIDNINGAR

Vår bok- och tidningssamling leder forskaren till idrottskunskapens källor. Bibliotek verkar som ett kostnadsfritt referensbibliotek. Boksamlingens tyngdpunkt ligger i idrottshistorien, olympiahistorien och uppslagsverk, men den innehåller också en omfattande mängd faktaböcker och träningshandböcker i olika grenar samt en omfattande biografisamling. Bland tidningspressen kan man fritt bläddra i flera finländska idrottstidningars årgångar från slutet av 1800-talet. Till buds står även färskare nummer av flera inhemska och utländska idrottstidningar.

TILLÄGGSINFORMATION:
Matti Hintikka
informationstjänstkoordinator
matti.hintikka(at)tahto.com
tel. 041 538 3854

Du kan söka information om bibliotekets samlingar i nätbiblioteket: