Fotografier

Fotografiet är den mest tilltalande källan till det förflutna. Våra fotografier berättar om den finländska idrottens höjdpunkter, idrottsplatsernas och -traditionernas förändringar samt verksamheten inom talrika idrottsorganisationer och de aktiva personerna inom dessa. Huvuddelen av våra fotografisamlingar är äldre än 1970-talet, men där ingår också nyare material av dagens fotografer. Den mest betydelsefulla specialsamlingen berör Helsingfors olympiska spel 1952: drygt 10000 originalnegativ kring förberedelser, öppnings- och avslutningsceremonierna, tävlingsplatserna samt förstås olika grenars händelser och de framgångsrika idrottarna.

TILLÄGGSINFORMATION:
Merja Vilen
specialist
merja.vilen(at)tahto.com
tel. 044 761 1713

Du kan bekanta dig med våra mest efterfrågade idrottsbilder i vår nätbutik och beställa dem för eget bruk. Nätbutiken innehåller endast en liten del av alla våra fotografier: om du inte hittar bilden du söker, ta kontakt med bildarkivet.