FÖREMÅL

Vår föremålssamling omfattar pris- och minnesföremål, idrottsredskap, utrustning, dräkter och affischer från 1800-talet till dags dato.

(Endast på Finska och Engelska)

Föremålssamling

Bakom varje föremål finns en berättelse. För en del av föremålen ger berättelsen en helt ny dimension. Paavo Nurmis miniatyrstaty är redan i sig ett fint föremål, men speciellt intressant blir den när man beaktar statyns roll i alla tiders teknologhyss, som gjordes på Vasaskeppet i Stockholm 1961. Denna och 71 övriga berättelser om våra 3D-föremål kan du bekanta dig med på vår Sketchfab sida. Föremål som digitaliserats tredimensionellt kan studeras ur många vinklar på nära håll eller på distans. 3D-föremålen utgör en genomskärning av hela vår föremålssamling.

Du kan bläddra i Idrottsmuseets föremålssamlingar genom nätservicen Finna. Genom Finna kan man bland annat studera våra föremål i anknytning till olympiska spelen, olika idrottsgrenars spelskjortor samt spikskor. Bilderna i Finna kan fritt laddas ner och användas, bara man nämner fotografens namn och Idrottsmuseet. Vi kompletterar servicen regelbundet med nytt material.

(Endast på Finska)

Tilläggsinformation

Riitta Forsman
intendent
riitta.forsman@tahto.com
tel. 040 844 7720