DONERA TILL OSS

Vi tar emot föremål, fotografier och dokument som anknyter sig till den finländska motionens och idrottens historia och nutid.

Vår uppgift är att bevara den finländska motionens och idrottens nationalsamling. Till våra samlingar kan anslutas material, som är idrottshistoriskt enastående, eller sådant som är representativt för någon särskild gren eller något fenomen. Vi insamlar aktivt även sådant material, som anknyter till dagens idrottsfenomen. Målsättningen är, att vår samling återspeglar den finländska idrottens mångfald och idrottens betydelse för finländarna.

Om du vill donera ditt material till oss, kontakta personalen i vår samlingstjänst och berätta mera detaljerat om det material du besitter. Relevanta uppgifter är materialets innehåll, mängd, skick och ålder samt uppgifter som berör ort och användaren. Vi tar också gärna emot fotografier av materialet.

Donationserbjudandet antecknas och minst två personer besluter om godkännandet. Om materialet tas emot, görs det upp ett skriftligt avtal med donatorn.

TILLÄGGSINFORMATION:
tahto(at)tahto.com
tel. (09) 434 2250

GRENFÖRBUNDEN, FÖRENINGARNA OCH ÖVRIGA IDROTTSORGANISATIONER

Vi bevarar grenförbundens, idrottsföreningarnas och övriga idrottsorganisationers material, såsom protokoll, verksamhetsberättelser och korrespondens. Vi tar också emot matchprotokoll från de högre serienivåerna samt föremål och fotografier som är centrala för den finländska idrotten.

PERSONER

Man kan donera till oss dokument och fotografier, som tillhört personer med betydande inflytande på den finländska idrotten, såsom exempelvis idrottsledare och tränare. Av idrottare på internationell nivå tar vi emot tävlingsredskap, pris, utrustning, idrottskläder, fotografier och dokument, såsom träningsdagböcker och -program, viktig e-post, korrespondens och reseberättelser.

I ANSKAFFNING JUST NU

Just nu insamlar vi särskilt sådana föremål, dokument och fotografier, som anknyter till fenomen inom den finländska motionens och idrottens närhistoria.